De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van François Florizoone

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door François Florizoone
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door François Florizoone
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door François Florizoone

Cumuleo