De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jurgen Blomme

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Jurgen Blomme
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Jurgen Blomme

Cumuleo