De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mario Vrancken

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Mario Vrancken
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Mario Vrancken

Cumuleo