De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Verjans

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Patrick Verjans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Patrick Verjans

Cumuleo