De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bert Verhaeghe

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Bert Verhaeghe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Bert Verhaeghe

Cumuleo