De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Tristan Roberti

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Tristan Roberti
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Tristan Roberti

Cumuleo