De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Julie Lumen

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Julie Lumen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Julie Lumen

Cumuleo