De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Denis Léonard

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Denis Léonard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Denis Léonard

Cumuleo