De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Foncoux

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Jean Foncoux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Jean Foncoux

Cumuleo