De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sophie Dutordoir

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Sophie Dutordoir
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Sophie Dutordoir
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Sophie Dutordoir

Cumuleo