De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Devillers

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Pierre Devillers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Pierre Devillers

Cumuleo