De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Julien Compère

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Julien Compère
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Julien Compère

Cumuleo