De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bert Anciaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Bert Anciaux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Bert Anciaux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Bert Anciaux

Cumuleo