De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Georges Dallemagne

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Georges Dallemagne
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Georges Dallemagne

Cumuleo