De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Filip Dewinter

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Filip Dewinter
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Filip Dewinter

Cumuleo