De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Elio Di Rupo

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Elio Di Rupo
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Elio Di Rupo

Cumuleo