De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jurgen Van Osselaer

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Jurgen Van Osselaer
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Jurgen Van Osselaer

Cumuleo