De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent Van Quickenborne

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Vincent Van Quickenborne
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Vincent Van Quickenborne
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Vincent Van Quickenborne

Cumuleo