De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Vanhengel

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Guy Vanhengel
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Guy Vanhengel

Cumuleo