De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Van Vaerenbergh

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Johan Van Vaerenbergh
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Johan Van Vaerenbergh

Cumuleo