De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bartholomeus Van Lysebeth

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Bartholomeus Van Lysebeth
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Bartholomeus Van Lysebeth

Cumuleo