De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yoeri Note

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Yoeri Note
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Yoeri Note

Cumuleo