De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Benoit

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Willy Benoit
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Willy Benoit

Cumuleo