De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Depraetere

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Johan Depraetere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Johan Depraetere
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Johan Depraetere

Cumuleo