De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Van Snick

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Marcel Van Snick
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Marcel Van Snick

Cumuleo