De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benoît Friart

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Benoît Friart
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Benoît Friart

Cumuleo