De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Sonnet

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Philippe Sonnet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Philippe Sonnet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Philippe Sonnet

Cumuleo