De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Duez

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Marc Duez
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Marc Duez
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Marc Duez

Cumuleo