De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Véronique Caerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Véronique Caerts
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Véronique Caerts

Cumuleo