De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ghislain Vermassen

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Ghislain Vermassen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Ghislain Vermassen

Cumuleo