De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul Valkeniers

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Paul Valkeniers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Paul Valkeniers

Cumuleo