De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Robert De Richter

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Robert De Richter
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Robert De Richter

Cumuleo