De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcus Vanden Bussche

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Marcus Vanden Bussche
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Marcus Vanden Bussche

Cumuleo