De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Peeters

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Johan Peeters
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Johan Peeters

Cumuleo