De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yves Windelincx

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Yves Windelincx
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Yves Windelincx
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Yves Windelincx

Cumuleo