De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maria Van Den Heuvel

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Maria Van Den Heuvel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Maria Van Den Heuvel

Cumuleo