De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hans Schoofs

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Hans Schoofs
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Hans Schoofs

Cumuleo