De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ludo Huybrechts

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Ludo Huybrechts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Ludo Huybrechts

Cumuleo