De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nahima Lanjri

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Nahima Lanjri
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Nahima Lanjri

Cumuleo