De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Reinhilde Anciaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Reinhilde Anciaux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Reinhilde Anciaux

Cumuleo