De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francis Van Rompaey

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Francis Van Rompaey
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Francis Van Rompaey
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Francis Van Rompaey

Cumuleo