De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Corinne Francois

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Corinne Francois
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Corinne Francois

Cumuleo