De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Charles Vandendries

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Charles Vandendries
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Charles Vandendries

Cumuleo