De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nathalie Demortier

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Nathalie Demortier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Nathalie Demortier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Nathalie Demortier

Cumuleo