De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mark Andries

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Mark Andries
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Mark Andries

Cumuleo