De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Anselme

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Bernard Anselme
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Bernard Anselme

Cumuleo