De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pascal Arimont

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Pascal Arimont
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Pascal Arimont
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Pascal Arimont

Cumuleo