De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yolande Avontroodt

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Yolande Avontroodt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Yolande Avontroodt

Cumuleo