De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Danielle Bada

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Danielle Bada
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Danielle Bada

Cumuleo