De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karel Baeck

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Karel Baeck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Karel Baeck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Karel Baeck

Cumuleo